αλωνίζομαι


αλωνίζομαι
αλωνίζομαι, αλωνίστηκα, αλωνισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.